O nas

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe zostało zarejestrowane 25 maja 2009 roku. Obecnie działają cztery dyskusyjne sekcje Koła: sekcja komparatystyki literacko-kulturowej (pod kierunkiem dr Alicji Brus i mgra Mateusza Jaworskiego), sekcja językoznawcza (pod kierunkiem dra Yurya Fedorushkova), sekcja przekładoznawcza (pod kierunkiem mgr Aleksandry Goszczyńskiej) oraz sekcja lingwokulturologiczna (pod kierunkiem dr Olgi Makarowskiej). Ze Wschodniosłowiańskim Kołem Naukowym od samego początku związany jest teatr „Szutnik” działający pod kierownictwem dr Grażyny Jatczak, a także chór „Maciejek” pod opieką dr Marty Abuzarovej. Stałą propozycją WKN-u jest Koło Filmowe „Russkij Kadr”, w ramach którego prezentowane i omawiane są najciekawsze obrazy kinematografii wschodniosłowiańskiej.

Naszym priorytetem jest umacnianie ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami w oparciu o  dialog i wymianę doświadczeń. Kładziemy nacisk na indywidualne wspieranie członków Koła przy założeniu, że właśnie ten rodzaj pracy, dopełniając dydaktyczny proces kształcenia, przyczynia się do wzrostu jakości rozwoju intelektualnego przyszłych filologów.

Już w pierwszym roku swojej działalności zapoczątkowaliśmy tradycję poznańskich konferencji skierowanych do szerokiego grona obiecujących rusycystów, dzięki czemu w 2015 roku już po raz szósty gościć będziemy młodych naukowców zarówno z Polski, jak i spoza granic naszego kraju. Nasze listopadowe konferencje, odbywające się w malowniczo położonym Domu Pracy i Wypoczynku w Obrzycku (od 2011 roku), na stałe wpisały się do kalendarza naukowego, będąc ciekawym miejscem spotkań dla humanistów z wielu znaczących ośrodków. Wysoki poziom publikacji i bogactwo omawianych zagadnień przyczyniły się do powstania czasopisma naukowego „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”. Ponadto od samego początku działalności prowadzimy cykle wykładów otwartych, których celem jest promocja działalności Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego wśród studentów i pracowników Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy spotkań Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego (pod merytoryczną opieką prowadzących) biorą także czynny udział w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych, starając się eksplorować niezwykły świat Słowiańszczyzny Wschodniej oraz promować dobre imię Uniwersytetu.