Tom V

Tom V (wersja pdf)

M. Bala (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matiasz@onet.eu)
УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ИДЕОЛОГИИ НИКОЛАЯ ТРУБЕЦКОГО И ДМИТРИЯ ДОНЦОВА

J. Baum (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, asiabaum@gmail.com)
СЛАВЯНСКИЕ БОГИ АЛЕКСАНДРА КОНДРАТЬЕВА — НЕОМИФОЛОГИЗМ В СТРОФИКЕ, МЕТРИКЕ И ЯЗЫКЕ СТИХА

P. Bogusz-Tessmar (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, pbogusz@mailplus.pl)
TRAGIZM A PROBLEM TOŻSAMOŚCI W PERSPEKTYWIE PONOWOCZESNOŚCI. ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE ZNAKOWEJ STRUKTURY DZIEŁA FIODORA DOSTOJEWSKIEGO BRACIA KARAMAZOW — PRZEDMOWA OD AUTORA

A. Dragan (Univerzita Palackeho, Ołomuniec, anna.justyna.dragan@yandex.ru)
JĘZYKOWO-KULTUROWY OBRAZ ŚWIATA W FOLKLORZE BIAŁORUSKIM (NA PRZYKŁADZIE LEKSEMU „PIES”)

A. Chudzińska-Parkosadze (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, parkosad@amu.edu.pl)
ИГРОВОЕ НАЧАЛО В РАННИХ РАССКАЗАХ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА
(НА ПРИМЕРЕ СМЕРТИ ЧИНОВНИКА, ХАМЕЛЕОНА И УНТЕРA ПРИШИБЕЕВА)

J. Fainstein (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, jolanta.fainstein@gmail.com)
UJĘCIE MALARSKIE FUNKCJI BARWY RÓŻOWEJ W POEZJI SREBRNEGO WIEKU
A. Goszczyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, goszczynska.aleksandra@gmail.com)
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПОЭМЕ ПАН ТАДЕУШ АДАМА МИЦКЕВИЧА — АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

M. Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matjaw@amu.edu.pl)
ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМ В ТВОРЧЕСТВЕ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА
И ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

M. Jedliński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, marekjedlinski@poczta.onet.pl)
CECHY KONSTYTUTYWNE FILOZOFII ROSYJSKIEJ (WYBRANE PROBLEMY)

I. Kachniarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, ilonakachniarz@gmail.com)
LITERATURA POLSKA ZNAD BEREZYNY I DNIEPRU. O JEDNEJ POWIEŚCI FLORIANA CZARNYSZEWICZA

N. Kortus (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nadia.kortus@gmail.com)
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОТУСТОРОННОСТЬ — МИФИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ В РАССКАЗЕ ULTIMA THULE ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

N. Królikiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, natasza@amu.edu.pl)
РЕAЛИЗАЦИЯ ИДЕИ СЛУЖЕНИЯ В ОБРАЗЕ ЖЕНЫ СТАЛКЕРА ОДНОИМЕННОЙ КИНОКАРТИНЫ А. А. ТАРКОВСКОГО

A. Maliszewska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, a.maria.maliszewska@student.uw.edu.pl)
WŚCIEKŁY BANDEROWIEC CZY WOJOWNIK O WOLNOŚĆ? STEREOTYP UKRAIŃCA W POLSCE W OCZACH MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

J. Nemcakova (Univerzita Palackeho, Ołomuniec, j.nemcakova@seznam.cz)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАПРЕТА В СФЕРЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ)

A. Oshchepkova (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, anastasia.oshchepkova@gmail.com)
СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТ „МЫ-ЖЕНЩИНЫ”: СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ МАРИИ АРБАТОВОЙ МЕНЯ ЗОВУТ ЖЕНЩИНА

A. Peljak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, angelika.peljak@student.uw.edu.pl)
TEMAT ŚMIERCI W POLSKIEJ I BIAŁORUSKIEJ KULTURZE I JĘZYKU —CZY ISTNIEJE JESZCZE TABU?

Ł. Piotrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, lukaszsu45@wp.pl
„НЕПРИЛИЧНЫЕ” ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОЛЬСКОМ ОФОРМЛЕНИИ

S. Pogwizd (Polska Akademia Nauk, Warszawa, szymon.pogwizd17@gmail.com)
SYMBOLIKA KASZY W KULTURZE I WIERZENIACH SŁOWIAN

A. Przybysz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, przybysz_anna@o2.pl)
SYMULAKRYCZNA RZECZYWISTOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ ROSJI OCZAMI BOHATERÓW INNEGO
JURIJA MAMLEJEWA

O. Puchońska (Kijowski Uniwersytet im. B. Grinczenki, Kijów, oksone4ko@ukr.net)
РОЗПРАВА З МИНУЛИМ: ТОТАЛІТАРНА ТРАВМА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ЛЕОНІДА КОНОНОВИЧА ТЕМА ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ)

K. Rachut (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, konrad.rachut@gmail.com)
IMPLICYTNOŚĆ INTENCJI AUTORSKIEJ W ONOMASTYCE LITERACKIEJ Z PERSPEKTYWY TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI I ROSYJSKI. NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z SAGI O HARRYM POTTERZE

J. Radosz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, joanna.krystyna@mail.ru
SYMBOLICZNA ROLA MAFII ROSYJSKIEJ W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRY MARININEJ

A. Raspopou (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, aleksander.raspopov@gmail.com)
„НЕДОВЕРИЕ К ГРАММАТИКЕ” КАК УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСТВА А. ВВЕДЕНСКОГО И Л. ВИТГЕНШТЕЙНА

E. Słomińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, emilia_slominska@o2.pl)
PAMIĘĆ MIEJCA A BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI TWÓRCY — UKRAIŃCA — ŚRODKOWOEUROPEJCZYKA. LEKSYKON MIAST INTYMNYCH JURIJA ANDRUCHOWYCZA

D. Sołęga (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, dorota.solega@gmail.com)
ZE WSI DO MIASTA: REKONSTRUKCJA MUZYKI TRADYCYJNEJ NA UKRAINIE

A. Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, a.stryjakowska@gmail.com)
STATUS LITERATURY W TWÓRCZOŚCI WŁADIMIRA SOROKINA. UWAGI NA MARGINESIE POWIEŚCI ГОЛУБОЕ САЛО

N. Sulikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, natala1611@op.pl)
TENDENCJE JĘZYKOWE W BLOGACH ROSYJSKICH

M. Svaskova (Univerzita Palackeho, Ołomuniec, svaskovam@gmail.com)
ЗООНИМИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ)

J. Wiśniewska-Krupa (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, joasia11@student.kul.lublin.pl)
STRASZNE TO CZARY — MAGICZNA SŁOWIAŃSZCZYZNA I THREEFOLD DEATH W BOGUNCE NA GOPLE RYSZARDA WINCENTEGO BERWIŃSKIEGO I W MASŁAWIE JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

O. Wnukowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, olga.wnukowska@gmail.com)
POSTMODERNISTYCZNY FENOMEN KULTURY UKRAIŃSKIEJ — WYMYSŁ ELIT, NATURALNA KOLEJ RZECZY CZY REAKCJA NA TOTALITARNĄ PRZESZŁOŚĆ?

A. Zywert (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, olazywert@o2.pl)
OPOWIEŚCI GROZY ANNY STAROBINIEC