Tom III

Tom III (wersja pdf)

D. Gapska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, gapska.dominika@gmail.com) Kult św.Kseni Petersburskiej w Rosjii Serbii

A. Hrynyk, M.N. Kistowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, mnk@amu.edu.pl)  Współczesny język rosyjski versus gender i feminizm

M. Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matjaw@amu.edu.pl) Polifoniczna struktura tekstu artystycznego Fiodora Dostojewskiego w kontekście psychologii głębi Carla Gustawa Junga na materiale powieści „Zbrodnia i kara”

N. Kortus (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nadia.kortus@gmail.com) Pomiędzy psychologizmem a psychoanalizą. Problem psychologicznej konstrukcji bohaterów w powieści „Kyś” Tatiany Tołstoj

S. Mieńszyk, J.A. Olas (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, smienszyk@wp.pl, jakub.olas@gmail.com) Strukturalno-semantyczna produktywność przysłów we współczesnym języku rosyjskim i polskim i jej odzwierciedlenie na poziomie transformacji paremiologicznych 

P. Мurawska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, paulina.jedrasik@gmail.com)  Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw 

J. Nowakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nojanka@interia.pl) Specyfika „pisma kobiecego” w powieści Ludmiły Ulickiej „Sonieczka”

A.K. Przybysz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, przybysz_anna@o2.pl) Dychotomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia.„AnnaKarenina” Lwa Tołstoja

J.M.Paulus (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, jmtpaulus@amu.edu.pl) Projekt: literatura 2.0 Dmitrija Głuchowskiego

K. Pszczoła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pszczolakarolina@gmail.com) Literatura wobec sztuk plastycznych. Wybrane przykłady ekfrazy w poezji ukraińskiej XX wieku

A. Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, a.stryjakowska@gmail.com) Rosyjsko-serbskie stosunki polityczne w kontekście integracji Serbii z Unią Europejską

E. Szymkowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, edyszymk@amu.edu.pl) Próba „kolistego” odczytania powieści „Idiota” F.M. Dostojewskiego (analiza ostatniej sceny)

A.N. Wilk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, anna.n.wilk@gmail.com) Guwernantka, zła siostra i Kopciuszek. O wychowaniu dziewcząt w rosyjskim dworku szlacheckim w pierwszej połowie XIX wieku uwag kilka

M. Żołędziejewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, magdazoledziejewska@wp.pl) Kategoria maski w powieści „Biesy” F.M. Dostojewskiego

M. Bala (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matiasz@onet.eu) Ukraina w programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa

M. Sabaj (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, mateusz.sabaj@o2.pl) Główne wyzwania przed rosyjską strategią sprzedaży surowców nalata 2008–2012