Tom II

Tom II (wersja pdf)

P. Bogusz-Tessmar (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, pbogusz@mailplus.pl) Pętla jako klucz do odkrywania tożsamości bohaterów „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego 

T. Iemelianova (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, tanyxa7elia@rambler.ru) Модальная организация диалогической и монологической речи

M. Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matjaw@amu.edu.pl) Człowiek sprowadzony do obozu. Próba interpretacji twórczości Warłama Szałamowa w kontekście filozofii Georgio Agambena 

P. Jędrasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, paulina.jedrasik@gmail.com) Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku

M.N. Kistowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, mariinatalii@gmail.com) Wiedza i władza. Gender i pierestrojka. „Mała Wiera” Marii Chmielik i Wasyla Piczuła 

M. Kril (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, maryana.kril@gmail.com) Укрaїнськi „шестдесятники”: незакiнчений проект

J.Kupidura (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, paraskiewa@interia.pl) Ukrainki w parlamencie II RP

O. Kuzmenko (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, ok.kuzmenko@gmail.com) Кіно як інструмент формування национальної iдентично- сті. Український контекст

P. Luzak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, pawel.luzak@gmail.com) Rosja 2008–2011 – polityka ekonomiczna w dobie kryzysu i spowolnienia gospodarczego

A. Murawski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, murawski@amu.edu.pl) Rola Kaukazu Południowego w rosyjskiej strategii ekonomicznej na obszarze postradzieckim. Stan obecny i perspektywy

J. Nowakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nojanka@interia.pl) Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте 

N. Olszanecka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, n.olszanecka@wp.pl) Problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Wybrane rozwiązania

J.M. Paulus (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, jmtpaulus@gmail.com) Физиологический очерк в „Чемодане” – авторский эксперимент Сергея Довлатова 

M. Pieczyński (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, m.k.pieczynski@gmail.com) Исчезновение Бога и преодоление метафизики. Танец Заратустры в „Кислороде” Ивана Вырыпаева

A.K. Przybysz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, przybysz_anna@o2.pl) Герой Федора Достоевского и Миодрага Булатовича в сфере теории биоэнергетики. Вступление в разработке темы

D. Rzeszewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, dorota.rzeszewska@amu.edu.pl) Syjonidy i ich miejsce we współczesnej rosyjskiej kulturze

I. Shpuntou (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, ajlaja88@gmail.com) Выбранные аспекты лингвокультурологического анализа названий карточных игр русского языка

N. Smagina (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nadia.kortus@gmail.com) Futurologiczna wizja świata w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś”

E. Szymkowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, edyszymk@amu.edu.pl) Этическая ценность встречи в системе общения героев как путь к выявлению истинной натуры человека (на основании романа „Идиот”Федора Достоевского)

P. Świątek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, plswiatek@gmail.com) Wielka Smuta w najnowszej literaturze i filmie rosyjskim 

K. Wieczorek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, gryzsie@gmail.com) „Riwne/Rowno” Ołeksandra Irwancia jako przykład antyutopii we współczesnej literaturze ukraińskiej