Tom VI

Tom VI

Maciej Bala (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matiasz@onet.eu)

Tradycja bizantyjska i jej wpływ na kulturę rosyjską w myśli KonstantinaLeontjewa

Tetyana Banytska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, tbanytska@gmail.com)

Ukraińska mniejszość narodowa w Telewizji Polskiej. Analiza programów dla ukraińskiej mniejszości przed, podczas i po Euromajdanie na Ukrainie

Antoni Bortnowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, a.bortnowski@amu.edu.pl)

Публицистика Владимира Короленко

Daniel Dzienisiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, daniel.dzienisiewicz@gmail.com)

Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках

Joanna Jarząb (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, jjarzab@wa.amu.edu.pl)

Od Turgieniewa do Moore’a — rola literatury rosyjskiej w ideologii Ligi Gaelickiej

Mateusz Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matjaw@amu.edu.pl)

Twórcza reinterpretacja mitów narodowych. Próba współ- odczytania „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza i „Małego palca Buddy” WiktoraPielewina

Marek Jedliński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, marekjedlinski@poczta.onet.pl)

Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej(XI–XIXw.)

Kristina Kiseleva (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, morphine888@yandex.ru)

„Гамлет. Версия” Бориса Акунина как отказ от регламентации шекспировского интертекста

Agnieszka Lewandowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, aga_lewandowska@wp.eu)

W imię Boga Jedynego! (Aleksiej Warłamow „Zatopiona arka”)

Karolina Mendrela (Uniwersytet Śląski, Katowice, kmendrela@o2.pl)

Kobiety radzieckiego samizdatu we współczesnej kulturze rosyjskiej — skomplikowane drogi feministek drugiej fali

Tomasz Nakoneczny (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, tomnak@amu.edu.pl)

Pielewin i pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury

Adrianna Nigiel (Uniwersytet Śląski, Katowice, adriannanigiel@gmail.com)

„В некоторых стихиях опознаешь себя” — метафизическая интерпретация материального образа воды в эссе Иосифа Бродского„Набережнаянеисцелимых”

Joanna Olechno-Wasiluk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl)

Оblicza kultury w słownikach lingwokulturologicznych na przykładzie Kościeja Nieśmiertelnego (Кащея «Кощея» Бессмертного)

Yaryna Onishechko (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, yonishechko@wsiz.rzeszow.pl)

Media w Rosji a wojna informacyjna. Analiza zjawiska na przykładzie programu „Wiesti o 20:00” w czasie konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy

Наталья Попович (Российский православный университет Иоанна Богослова, Москва, simba1da@yandex.ru)

Гонения на генетику в русской прозе второй половины XX века

Anna Katarzyna Przybysz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, przybysz_anna@o2.pl)

Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny”Jurija Mamlejewa

Joanna Radosz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, joanna.krystyna@mail.ru)

Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова „Летучийголландец”

Maria Sibirnaya (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, maria.sibirnaya@gmail.com)

Факторы влияния чеховского текста на пьесы Алек- сандра Марданя „Антракт” и „Аншлаг” (отказ от власти прецедентных текстов или возвращение к ним?)

Anna Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, a.stryjakowska@gmail.com)

Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Федора Достоевского „Бесы”

Roman Szubin (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, szubin@amu.edu.pl)

Герменевтические подступы к русской литературе

Aleksandra Zywert (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, olazywert@o2.pl)

Moskiewska „czernucha”. Wstydliwa strona miasta?