Sekcja Językoznawcza

Sekcja Komparatystyczno-Literacka

Prowadzący:

dr Yury Fedorushkov

 

Cele:

  •  badania nad neologizacją słownictwa języka rosyjskiego (język prasy, Internetu)
  • wizualizacja graficzno-komputerowa poszczególnych obiektów i relacji językowych
  • kompleksowe badania konceptów językowych
  • leksykografia tradycyjna i komputerowa
  • ekscerpcja komputerowa leksemów i kolokacji
  • korpusologia; budowa korpusów językowych, metody indeksacji danych tekstowych
  •  badania socjolingwistyczne
  •  badania etnolingwistyczne
  • badania psycholingwistyczne.

 

Kontakt:

jerfed@amu.edu.pl